Revolution Makers – We Have Hope

Gaza’s Revolution Makers “We Have Hope” (Arabic with English subtitles)

Revolution Makers, Gaza – Onadekom

اناديكم صناع الثورة – البصمة العربية Onadekom (Calling You Palestine – Syria)

Revolution Makers Gaza